На територията на България, бяха инсталирани няколко репитера.

LZ0DAA се намира на кулата на НУРТС – Петрохан. Репитера е направен от Павел Костадинов – LZ1PVP и инсталиран.

LZ0DAP се намира на кулата на НУРТС Плводив – местността хижа Здравец. Репитера е оригинален на ICom и е предназначен да покрива територията на град Плводив.  Инсталиран е WS със знак LZ0DAP-13, чиято информация е достъпна на сайта www.aprs.fi

LZ0DAV се намира на кулата на НУРТС Варна.  Репитера е оригинален на ICom и е предназначен да покрива територията на град Варна.  Инсталиран е WS със знак LZ0DAV-13, чиято информация е достъпна на сайта www.aprs.fi