Po wielu prośbach, udostępniamy dane w formacie Microsoft Excel. Zapraszam do sprawdzenia i zgłaszania uwag.

Arkusz jest dostępny pod adresem przemienniki.net/export/przemienniki.xls.